Skip to main content

Derde Leerweg

Zelfstudie (derde leerweg)

De derde leerweg zorgt voor flexibilisering binnen het onderwijs. Het zijn maatwerktrajecten waarbij de tijdsduur van de opleiding kan worden verkort op basis van vooropleiding en/of ervaring en/of omstandigheden van de student

Opleiding  Beveiliger N2
Crebo  25690
Leerweg  Derde leerweg (OVO)
Niveau  2
Duur opleiding  12 maanden op maat en in overleg
Studielast  In overleg en op maat
Lesuren  In overleg en op maat
Huiswerkuren  In overleg en op maat
BPV uren  650 uur
Kosten 12 x € 99,00 (exclusief examenkosten)
Inschrijfkosten € 49,00 (éénmalig)
Lesmateriaal Inclusief

De opleiding bestaat uit een onderdeel theorie en een onderdeel praktijk. Voor beide onderdelen dient er een examen afgelegd te worden. Indien een student kiest voor de derde leerweg zijn er geen verplichtte studie belastinguren. Bij deze variant kan de student zijn eigen studietempo bepalen. De totale opleidingskosten (derde leerweg / zelfstudie) bedraagt 12 x € 99,00 (exclusief examenkosten) Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. Na inschrijving kan je starten met jouw opleiding.

Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer €895,00 aan examenkosten die door andere exameninstanties worden afgenomen. Dit bedrag betaal je aan de desbetreffende exameninstantie(s). Kijk op de website van SVPB voor de actuele kosten. 

Inschrijven