Skip to main content

MBO Beveiliger niveau 2

Het beroep beveiliger is een verantwoordelijke baan. Een beveiliger heeft onder andere als taak het houden van toezicht en het signaleren/optreden bij onregelmatigheden. De beveiliger wordt ook steeds vaker ingezet bij dienstverlenende taken. Tijdens de opleiding wordt de student zowel theoretisch als praktisch opgeleid om uiteindelijk het diploma te behalen. Het diploma is een minimale vereiste voor iedereen die wil werken in de beveiliging.

Beveiligers werken vaak in een team maar een beveiliger voert over het algemeen zijn/haar werkzaamheden zelfstandig uit. Waarbij hij/zij contact houdt met een meldkamer of alarmcentrale. Vaak zien collega’s elkaar alleen bij dienstoverdracht. Het werk wordt zowel overdag, ‘s-avonds, ’s-nachts en in weekenden uitgevoerd. Nationale feestdagen zijn over het algemeen voor een beveiliger geen vaste vrije dagen. Op feestdagen is de kans groot aanwezig dat een beveiliger wordt ingeroosterd.

Beveiliger valt onder de sector uniformberoepen. Een antecedentenonderzoek vindt altijd plaats door de Korpschef. Hij/zij dient toestemming te verlenen om aan het werk te kunnen gaan als beveiliger.

De beroepsopleiding ‘Beveiliger 2’ is een opleiding op MBO niveau 2.

MBO Beveiliger niveau 2

Opleiding

Flexibel studeren BBL

Opleiding  Beveiliger N2
Crebo  25690
Leerweg  Lerend-werken (BBL)
Niveau  MBO 2
Duur opleiding  12 maanden (verlenging mogelijk)
Studielast  1175 klokuren 
Lesuren  200 (50 dagdelen)
Huiswerkuren  325
BPV uren  650
Aantal weken  40
Kosten 12 x € 169,00 (exclusief examenkosten)
Inschrijfkosten € 49,00 éénmalig
Lesmateriaal Inclusief

De totale opleidingskosten (BBL) bedraagt 12 x € 169,00 (exclusief examenkosten) Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald. De totale studiebelasting is voor de BBL 1175 uur. Deze is verdeeld is 200 lesuren theorie, 325 uur huiswerkuren en 650 uur praktijkstage. De praktijk heeft echter uitgewezen dat de veruit de meeste studenten binnen 1 jaar afgestudeerd zijn. Het is mogelijk om op elk gewenst moment met de opleiding te starten. 

Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer €895,00 aan examenkosten die door andere exameninstanties worden afgenomen. Dit bedrag betaal je aan de desbetreffende exameninstantie(s). Kijk op de website van SVPB voor de actuele kosten. 

Programma

Veiligheid en beveiliging basis
Wet- en regelgeving basis
Waarnemen basis
Specifiek rapporteren basis
Doelmatig optreden basis
Keuzedelen
Nederlands (MBO niveau 2) 
Rekenen (MBO niveau 2)
Loopbaan en burgerschap
Examentraining

Zelfstudie OVO

De derde leerweg zorgt voor flexibilisering binnen het onderwijs. Het zijn maatwerktrajecten waarbij de tijdsduur van de opleiding kan worden verkort op basis van vooropleiding en/of ervaring en/of omstandigheden van de student

Opleiding  Beveiliger N2
Crebo  25690
Leerweg  Derde leerweg (OVO)
Niveau  MBO 2
Duur opleiding  12 maanden op maat en in overleg
Studielast  In overleg en op maat
Lesuren  In overleg en op maat
Huiswerkuren  In overleg en op maat
BPV uren  650 uur
Kosten 12 x € 99,00 (exclusief examenkosten)
Inschrijfkosten € 49,00 (éénmalig)
Lesmateriaal Inclusief

De opleiding bestaat uit een onderdeel theorie en een onderdeel praktijk. Voor beide onderdelen dient er een examen afgelegd te worden. Indien een student kiest voor de derde leerweg zijn er geen verplichtte studie belastinguren. Bij deze variant kan de student zijn eigen studietempo bepalen. De totale opleidingskosten (derde leerweg / zelfstudie) bedraagt 12 x € 99,00 (exclusief examenkosten) Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald. Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. Na inschrijving kan je starten met jouw opleiding.

Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer €895,00 aan examenkosten die door andere exameninstanties worden afgenomen. Dit bedrag betaal je aan de desbetreffende exameninstantie(s). Kijk op de website van SVPB voor de actuele kosten.

Certificaat B

Het Certificaat Beveiliging B is een erg belangrijk diploma voor een beveiliger. Tijdens de opleiding voor het Certificaat Beveiliging B leer je allerlei basiszaken die belangrijk zijn voor een beveiliger. Je maakt er kennis met de wet en wetgeving rondom het werk van een beveiliger. Deze wet is de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties. Ook maak je er kennis met het Wetboek van Strafrecht en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Wat je ook leert tijdens de opleiding voor het Certificaat Beveiliging B is omgaan met allerlei beveiligingsmateriaal en technieken. Zo leer je gebruik te maken van camera’s, portofoons en andere materialen die je gebruikt voor het werk als beveiliger. Naast de theorie leer je in de opleiding voor het Certificaat Beveiliging B ook heel veel over de praktijk als beveiliger. Zo leer je hoe je moet handelen in allerlei moeilijke situaties. Wat als er brand uitbreekt? Wat als er een bedrijfsongeval plaatsvindt? Hoe ga je om met agressiviteit en criminaliteit? Bij het afronden van de opleiding leg je een officieel examen af bij het SVPB. Het SVPB is een branche organisatie voor de beveiliging. Ook is de SVPB de enige organisatie in Nederland die examens afneemt voor een aantal beveiligingsdiploma’s waaronder het Certificaat Beveiliging B. De examens die het SVPB afneemt zijn opgenomen als opleidingseisen in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

De opleiding voor het Certificaat Beveiliging B duurt ongeveer 6 maanden. In deze 6 maanden volg je een aantal vakken die je voorbereiden op het SVPB examen. De precieze inhoud van de vakken kan verschillen. Echter in essentie komt het erop neer dat je drie onderwerpen zult behandelen.

 1. De beveiliging van objecten
 2. Wettelijke kaders
 3. Waarnemen

Bij de beveiliging van objecten leer je simpelweg wat het beroep van een beveiliger inhoudt. Je leert wat over de achtergrond en wat over de beveiliging in Nederland. Ook leer je hoe je moet handelen bij calamiteiten zoals brand.

Bij het onderdeel wettelijke kaders leer je met welke wetten je als beveiliger te maken krijgt. Dit zijn er meer dan je denkt. Afhankelijk van de tak waarin je terecht komt kun je te maken krijgen met meer dan 8 verschillende wetboeken zoals het wetboek van strafrecht, strafvordering, wapens en munitie, de Opiumwet, de Arbowet, de wegenverkeerswet en nog een tal van andere wetboeken.

Tijdens de module “waarnemen” leer je hoe je handelt en communiceert als een beveiliger. Je leer hoe je een professionele beroepshouding aanneemt en hoe je informatie verzamelt en noteert.

Opleiding  Certificaat Beveiliger B
Crebo  25690
Leerweg  Klassikaal of zelfstudie
Niveau  MBO 2
Lesgeld 5 x € 95,- zelfstudie
Lesgeld 12 x € 189,- klassikaal
Inschrijfkosten € 49,00 (éénmalig)
Lesmateriaal Inclusief

Inhoud van de opleiding

Klassikale les
Motivation Beveiligingsopleidingen en Adviezen heeft haar onderwijsprogramma zo ingericht waarbij klassikale les wordt gegeven. De tijden zijn van 09:30 tot 16:00 uur. De lessen worden verzorgd volgens het lesprogramma. Het lesprogramma bestaat uit beroeps specifieke vakken en de generieke vakken. 

Beroeps specifieke vakken
Tijdens de klassikale lessen worden o.a. de beroeps specifieke vakken behandeld. Deze vakken zijn gericht op het werkveld van de beveiliging. Dit betreft de volgende vakken:

 • Veiligheid en beveiliging basis;
 • Wet- en regelgeving basis;
 • Waarnemen Basis.

Generieke vakken
Naast de beroeps specifieke vakken worden ook de generieke vakken klassikaal behandeld. De generieke vakken betreft de vakken:

 • Nederlandse taal op MBO niveau 2;
 • Rekenen op MBO niveau 2;
 • Loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen
Naast vakinhoudelijke aspecten uit het beroep van Beveiliger, die in de theorie en praktijk(lessen) aan bod komen, bestaat de opleiding uit zgn. keuzedelen. Het voordeel van keuzedelen is dat de student voor een gedeelte van de opleiding de inhoud voor zichzelf kan bepalen. Keuzedelen hebben het doel om boven op de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een ver- volgopleiding. Het keuzedeel maakt onderdeel uit van het examen. Het gemiddeld resultaat van de 2 keuzedelen tellen mee voor het diploma.

 • Leidinggeven in de beveiliging
 • Proactief beveiligen
 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
 • Cameratoezicht
 • Basiskennis beveiliging in de zorg
 • Port safety & security
 • Winkelbeveiliging

Toelating

Om toegelaten te worden tot de mbo-opleiding Beveiliger op niveau 2 dien je in het bezit te zijn van een van de volgende diploma's of bewijzen:

 • mbo niveau 1
 • vmbo (K, G, T of basis)
 • diploma lbo, vbo, mavo, mavo-vbo, havo, vwo
 • overgangsbewijs havo of vwo naar het 4e leerjaar
 • certificaat Beveiliging B

Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je geen strafblad of justitieel verleden hebt. Er wordt een screening gedaan waar onder andere wordt gekeken of je in de laatste 8 jaar bent veroordeeld voor een misdrijf waarbij je een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg én of je in de laatste 4 jaar bent veroordeeld voor een misdrijf waarbij je een geldboete of een taakstraf kreeg. Kijk voor meer informatie over de screening op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vrijstelling
Ben je al in het bezit van erkende diploma’s of beschik je over relevante kennis en vaardigheden? In veel gevallen kun je deze inbrengen om vrijstelling aan te vragen voor één of meer modules. Je hoeft dan geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaart studietijd én krijgt korting op het lesgeld.

Diploma
Je behaalt met deze opleiding een officieel erkend MBO 2-diploma. Met dit waardevolle diploma op zak kun je aan de slag als beveiliger. De opleiding MBO Beveiliger 2 is volledig erkend door het ministerie van OCW en als deeltijdopleiding geregistreerd in het Crebo onder nummer 25690.

Aanvullende cursussen

Motivation Beveiligingsopleidingen en Adviezen verzorgt naast de MBO opleiding ‘Beveiliger 2’ ook diverse (aanvullende) trainingen aan. Bij interesse in één van de hieronder vermelde trainingen, kan contact worden opgenomen met Motivation Beveiligingsopleidingen en Adviezen voor meer informatie.

 • Examentraining Specifiek Rapporteren
 • Examentraining Doelmatig optreden de basis
 • Bedrijfshulpverlening (BHV) + AED
 • VCA
 • Omgaan met agressie
 • Visitatie