Skip to main content

Flexibel studeren BBL

Traject BBL

Opleiding  Beveiliger N2
Crebo  25690
Leerweg  Lerend-werken (BBL)
Niveau  2
Duur opleiding  12 maanden (verlenging mogelijk)
Studielast  1175 klokuren per studiejaar
Lesuren  165 (55 dagdelen)
Huiswerkuren  320
BPV uren  650
Aantal weken  40
Kosten 12 x € 169,00 (exclusief examenkosten)
Inschrijfkosten € 49,00 éénmalig
Lesmateriaal Inclusief

De totale opleidingskosten (BBL) bedraagt 12 x € 169,00 (exclusief examenkosten) De totale studiebelasting is voor de BBL 1330 uur. Deze is verdeeld is 700 lesuren theorie en 650 uur praktijkstage. De praktijk heeft echter uitgewezen dat de veruit de meeste studenten binnen 1 jaar afgestudeerd zijn. Het is mogelijk om op elk gewenst moment met de opleiding te starten. 

Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer €895,00 aan examenkosten die door andere exameninstanties worden afgenomen. Dit bedrag betaal je aan de desbetreffende exameninstantie(s). Kijk op de website van SVPB voor de actuele kosten. 

Inschrijven