Skip to main content

Training BHV met geïntegreerde EHBO basis training

Een bedrijfshulpverlener (bhv`er) is bekwaam in het helpen bij en bestrijden van diverse calamiteiten binnen het bedrijf zoals een beginnende brand, ontruimen van ruimtes, evacueren van mensen, alarmeren en begeleiden en het verrichten van levensreddende hulp zoals het gebruik van AED, reanimeren en op de juiste wijze handelen bij ernstige bloedingen, botbreuken etc. Een beveiliger met een basis training EHBO kan de eerste hulp verlenen bij ongevallen waarbij geen levensgevaar dreigt.

Tijdens jouw werk als beveiliger kun je geconfronteerd worden met situaties waarin je snel en efficiënt moet kunnen optreden, zowel bij kleine ongelukken als in levensbedreigende situaties. Een training BHV met een basistraining EHBO biedt hiervoor een passende oplossing.

De Arbowet verplicht de aanwezigheid van een voldoende aantal bhv`ers in elke organisatie. Het benodigde aantal is gebaseerd op het aantal werknemers en de mogelijke risico’s.

De training BHV met de basis training EHBO behandelt de volgende onderdelen:

BHV training:
● Hoe te handelen in noodsituaties?
● Alarmeren en evacueren van aanwezige personen
● Het bestrijden van (beginnende) brand
● B&O (Brand en Ontruiming)
● Gebruik van kleine blusmiddelen
● Het verlenen van eerste hulp
● Reanimeren
● Hoe gebruik ik AED?

EHBO basis training:
● Zorgt voor voldoende kennis om de eerste hulp te verlenen bij diverse letsels zoals wonden, botbreuken, bloedingen, bewustzijnsverlies, een shock, een beroerte, onderkoeling, brandwonden e.d.

Deelnamekosten
€ 195,-
​Inclusief:
● Lesmateriaal

Duur opleiding
● 2 dagdelen

Is BHV training met geïntegreerde EHBO klassikaal en/ of e-learning?
Combi e-learning + klassikaal is mogelijk.